За законом, відтепер мирні зібрання - форс-мажор

Cхема з визнання мирних зібрань форс-мажорною обставиною може стати шпариною в законодавстві для корупційних оборудок
6 листопада 201410:00

Донедавна держава не втручалась у визначення обставин непереборної сили - форс-мажорних обставин, залишивши це питання на розсуд підприємців і незалежних, самоврядних торгово-промислових палат.

Раніше можливі причини виникнення форс-мажорних обставин були визначені відповідним регламентом Торгово-промислової палати України, яка керувалася положеннями контрактів, міжнародних договорів, українського законодавства, публікаціями Міжнародної торгової палати про форс-мажорні обставини, іншими міжнародними звичаями й умовами. Тобто держава не втручалась у взаємини між учасниками вільного ринку.

Тепер же в Україні на рівні закону визначено, власне, перелік форс-мажорних обставин. Не ймовірні причини, а саме перелік, причому не виключний.

Законом №1669-VII від 2 вересня 2014 року "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" підпунктом б пункту 2 частини четвертої статті 11 "Прикінцеві та перехідні положення" внесено зміни до Закону України "Про торгово-промислові палати України" - доповнено статтею 14-1 такого змісту:

"Стаття 14-1. Видача сертифікатів щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)

1. Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом 7 днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно.

2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо".

Таким чином законодавці визнали форс-мажорною обставиною, зокрема, "громадську демонстрацію". Стаття 39 Конституції гарантує право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації.

Отже, на рівні закону встановлено, що реалізація конституційного права є форс-мажорною обставиною!

За умови визнання Торгово-промисловою палатою існування певної форс-мажорної обставини можна не тільки не виконувати умови контрактів, а й навіть списувати податкові борги.

Відповідно до пункту 101.1 статті 101 Податкового кодексу, списанню підлягає безнадійний податковий борг. Відповідно до підпункту 101.2.4 пункту 101.2 статті 101, безнадійним податковим боргом може бути податковий борг платника податків, що виник унаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Таким чином схема з визнання мирних зібрань форс-мажорною обставиною може стати шпариною в законодавстві для корупційних оборудок, недобросовісного підприємництва та ухиляння від сплати податків.

У світі вже не одне десятиліття існує Міжнародна торгова палата (ICC) - міжнародна організація, яка має на меті підтримку й розвиток міжнародної торгівлі й глобалізації, основним напрямом діяльності якої є міжнародний арбітраж, вираження позицій бізнесу, розроблення правил, які є добровільними, але при цьому становлять основу міжнародної торгівлі. Так от, ICC не вважає мирні зібрання форс-мажорною обставиною.

У ICC Force Majeure Clause 2003 (ICC Publication No. 650) пунктом 3b передбачено такі форс-мажорні обставини, як "civil war, riot rebellion and revolution, military or usurped power, insurrection, civil commotion or disorder, mob violence, act of civil disobedience". Тобто громадянських демонстрацій тут немає, є лише громадська непокора, масові безлади та насилля натовпу. Слово demonstration в англійській мові означає, зокрема, "a public march or rally expressing an opinion about a political or other issue" (Oxford English Dictionary), тобто просто мирне зібрання у вигляді ходи.

Мені зрозуміло, чому масові заворушення є обставиною непереборної сили, але чим завадили мирні зібрання?

Український парламент останнім часом часто грішить підкилимними домовленостями, авральною підготовкою і прийняттям законопроектів з неякісним текстом та кульгавою юридичною технікою, голосуванням із порушенням процедур обговорення та незалученням громадськості та профільних експертів до напрацювання якісних рішень. Сподіваюся, що така норма закону щодо мирних зібрань і форс-мажорних обставин є лише черговим проявом цієї хвороби, а не послідовною політикою держави, відповідно до якої мирні зібрання влада сприймає як форс-мажор, а не конституційне право.

Розділи :

КОМЕНТАРІ

19.11.2018, 05:52
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

  • 31 березня 2020

  Land Rover, Lexus та елітні годинники: що задекларував новий глава МОЗ

  За минулий рік Степанов заробив 87 807 грн як очільник Одеської ОДА і отримав проценти в Ощадбанку на суму 2,83 млн грн

   
  • 31 березня 2020

  Авто за мільйон гривень та готівка: що задекларував новий заступник Венедіктової

   
  • 30 березня 2020

  Рада підтримала “антиколомойський” законопроект

   
  • 30 березня 2020

  Рада з другої спроби обрала очільників МОЗ та Мінстерства фінансів

  Верховна Рада України у понеділок, 30 березня, з другої спроби проголосувала за призначення очільників МОЗ та Мінстерства фінансів

   
Система Orphus